top of page

PODMÍNKY PRONÁJMU

Závazné podmínky pronájmu

Chalupou jako místem pronájmu se myslí společenská místnost s kuchyní v přízemí s terasou, celé I. nadzemní podlaží včetně mezonetu. Součástí pronájmu je i soukromý pozemek s venkovní terasou, lyžárna / kolárna, ohniště, potok a parkovací místo pro několik aut.

Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Pokud nebude objekt zpět předán v původním stavu, bude nájemci účtován poplatek ve výši 1 000 CZK. Prosíme o přezouvání v předsíni chalupy, obzvlášť v lyžařské obuvi je vstup do obytné části přísně zakázán. Přísný zákaz kouření v celé roubence. Způsobí-li nájemce škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce, nebo přímým zaplacením vyčíslené škodní částky hotově.

Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 3 000 CZK v hotovosti oproti předání klíčů od roubenky. Tato kauce bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí roubenky zpět pronajímatelem.

Maximální počet 12 osob nesmí být nájemcem překročen. Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pronájmu porušení ustanovení těchto podmínek, zejména v počtu osob, je oprávněn požadovat náhradu, nebo ukončit pobyt všech osob.

 

Pronajímatel je povinnen dodržet noční klid v době od 22:00 hod do 6:00 hod.

 

V zimních měsících je pronajímatel povinen udržovat odklizenou parkovací plochu. V opačném případdě bude z vratné kauce účtována pokuta ve výši 700 CZK.

Nástup je možný od 15 hod a odjezd do 10h.

​​

Za bezpečnost a případné škody zbůsobené dětmizodpovídají rodiče či zákonní zástupci.

Zaplacením zálohy pronajímatel potvrzuje souhlas s podmínkami pronájmu.

 

Platba za pronájem

Záloha ve výši 50% je splatná do 14 dní od objednávky. Druhých 50% je splatných 30 dní před příjezdem. Platba je prováděna vždy na bankovní účet pronajímatele – č.ú.: 3400572001/5500 a nájemce do poznámky pro příjemce uvede příjmení nájemce. V den nástupu bude nájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 3 000 CZK v hotovosti při převzetí roubenky.

Stornovací podmínky                                 

Zrušení více než 14 dní před příjezdem propadá záloha
Zrušení od 14 dní před příjezdem 70%
Zrušení od 7 dní před příjezdem 100%. V případě, že potenciální nájemce za sebe zajistí náhradu, se storno poplatky neplatí.

Závěrečná ustanovení

Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející roubenku a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození roubenky či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.

bottom of page